Historicky prvních sportovních her pro lidi s problémy s duševním zdravím EVENTS se účastnilo v řeckých Aténách 7 reprezentantů z Fokusu Praha a Fokusu Mladá Boleslav.  21. – 23. září si zasoutěžili v tradičních disciplínách jako je fotbal, tenis, volejbal, treking, běh, kolo… ale vyzkoušeli si také neotřelé sporty jako je capoeira, firsbe, thai chi, TRX. Během sportování i ve zbývajícím čase se setkali s lidmi z dalších 14 zemí z celé Evropy, ale i třeba z Turecka. To vše v báječné atmosféře, kterou pořadatelé z řecké organizace EDRA společně se všemi účastníky dokázali vytvořit. 

 Slovy jedné z účastnic z Portugalska:  "Gratuluji organizátorům, kteří dokázali uskutečnit sen  spojit lidi a země se společnými cílii -  přispět k lepšímu duševnímu zdraví, pobavit se, seznámit se, být aktivní. Jednalo se o velký krok směrem k tomu, abychom vládám a tvůrcům politik ukázali, že fyzická aktivita a sport jsou klíčovými faktory pro zdravý a šťastný život."

Děkujeme sportovcům, kteří nás reprezentovali a těšíme se na druhý ročník v roce 2019!

 

EVENTS2

      EVENTS4

 

EVENTS7

EVENTS11

 

 

 

 

 

 

 

EVENTS6

 

 

 

 

 

 

 

 

500x200

Týdny pro duševní zdraví mají letos nové logo a vizuály! Týdny pro duševní zdraví -  nejstarší a nejúspěšnější destigmatizační událost v ČR -  začal  podporovat i tým projektu Destigmatizace Národního ústavu duševního zdraví a Iniciativa NA ROVINU.  Díky této spolupráci vzniklo nové logo kampaně, vizuály TDZ a postupně se rodí nová podoba webu s on-line přihláškou pro všechny akce. Společně budeme mít tak větší sílu při celkové propagaci kampaně TDZ! 

Letos se na podzim uskuteční již 29. ročník "týdnů". I letos Fokusy po celé ČR, ale i další neziskovky a organizace, které podporují duševní zdraví, uspořádají celou škálu akcí pod hlavičkou TDZ. 

Web www.tdz.cz bude opět propagovat všechny přihlášené akce! Letos ale nově a s novým vizuálem. Tak se připojte i vy! On-line přihláška bude k dispozici na www.tdz.cz koncem srpna. Vizuály ke stažení a volnému použití k propagaci všech akcí jsou již teď k dispozici v Knihovně našeho webu zde.

 

Evropská osvětová kampaň propojuje duševní zdraví se sportem a pohybovými aktivitami

LIFE IS LIKE A BIKE - ŽIVOT JE JAKO JÍZDA NA KOLE  

  Life is Like a Bike video

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se pohybovat,“ Albert Einstein kombinuje v jedné větě zákony fyziky se životním postojem.  Je to další zdroj inspirace pro holistický přístup k duševnímu zdraví díky aktivnímu životu, díky pozitivnímu vlivu, který sport a fyzické aktivity mají na naši každodenní náladu a duševní rovnováhu.  

Kampaň “Life is like a bike” je založena na výsledcích evropského výzkumu mezi organizacemi i jedinci, který se zabýval jejich zkušenostmi a názory na vliv fyzických aktivit a sportu na  duševní zdraví.  

Zpráva s názvem “Mapování a pochopení sociálního vyloučení – ústavní péče, nátlakové metody a komunitní služby v Evropě” je novější, rozšířenou verzí zprávy organizace Mental Health Europe z roku 2012, jež měla za úkol zmapovat problematiku sociálního vyloučení. Klade za cíl zachytit nejnovější a co nejucelenější informace o zákonech evropských zemí, jež se týkají duševního zdraví, a  zjistit, nakolik se v těchto zemích využívá nedobrovolná hospitalizace a léčba a zda se pacienti fyzicky omezují, či izolují od ostatních. Zpráva rovněž shrnuje nově se objevující problémy v oblasti duševního zdraví v Evropě a mapuje evropské systémy zabývající se duševním zdravím, přičemž objasňuje situaci lidských práv u osob s duševním onemocněním a lidí, kteří služby v oblasti duševního zdraví využívají. Tentokrát se cíleně zaměřuje na případy osob, jež mají zkušenost s ústavní péčí a omezováním či omezovacími prostředky při využívání služeb v oblasti duševního zdraví. Doufáme, že to přispěje k hlubšímu porozumění problematice sociálního vyloučení, jemuž tito lidé musí čelit.

Zpráva ke stažení v AJ - "Mapping and Understanding Exclusion" zde. Česká verze bude k dispozici v nejbližším období. 

Tisková zpráva MHE ke zveřejnění zprávy zde. 

 Mapping exclusion

 

 

Druhé setkání projektu M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2017 v Praze. Cílem projektu je vyvinout na evropské úrovni silné institucionální postupy pro specifický přínos sportu a tělesného cvičení k prevenci, terapii a rehabilitaci duševních onemocnění.

Během dvoudenního setkání představilo 39 zástupců 17 partnerských organizací ze 12 zemí, včetně Fokusu ČR, již úspěšně realizované fáze projektu. Dále jsme probrali průběh probíhajících úkolů a naplánovali nadcházející  kroky.  Před sebou máme například celoevropskou mediální kampaň ke zvýšení povědomí významu pohybových aktivit pro duševní zdraví. Podařilo se také položit základní kámen nově vznikající asociaci  Evropská sít aktivního života pro duševní zdraví, která má mezinárodní označení ENALMH.  Fokus ČR je v této představenstvu asociace zastoupený Janem Drobným. 

Velký dík patří týmu Dům u Libuše Fokusu Praha, který připravil výborný catering s vynikajícím servisem. Byli jsme hrdí na to, že můžeme představit dobrou praxi a příklad sociální rehabilitační práce na mezinárodní úrovni.

 

DSCN3938

 

  DSCN3905     DSCN3940