Po úspěšných konferencích v Budapešti (2012) a Tallinnu (2013) se 17. a 18. června uskuteční 3. setkání CARe v Praze v Národní technické knihovně. CARe je evropská síť podporující úzdravu a sociální začleňování. Sdružuje organizace pracující v oblasti duševního zdraví v 17 státech Evropy.
Fokus Praha je spolupořadatelem letošní mezinárodní konference, jejímž mottem je: „Od sociálního vyloučení k začlenění a výzvy sociálního podnikání".

care 549x390

Tématem konference je:

1. úzdrava a sociální začlenění

2. sociální podnikání

3. výzvy deinstitucionalizace

Samotné konferenci budou předcházet návštěvy v sociálních podnicích a místech, která se snaží zavést přístup recovery do své práce.

Hlavními přednášejícími budou Dr. Julie Repper z Recovery Nottinghamshire HealthcareTrust ve Velké Británii a Geof Cox, který je již 30 let zapojen do sociálního podnikání a 15 let pracuje jako konzultant a externí poradce pro sociální podnikání. Jeden z úvodních příspěvků přednese generální ředitel Fokusu Praha Pavel Novák. Přednášet bude také Mgr. Pavel Říčan, ředitel Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, spolu s Michalem Kašparem. Klub Mosty představí na samostatném workshopu Borek Lacina a Jana Pekárková.
Více o akci i CARe se dozvíte zde.

Ve dnech 4. – 6. března se zaměstnanci Fokusu Praha a Fokusu Labe zúčastnili v rámci projektu Grundtvig – „Old Challenges, New Pathways“ mezinárodního setkání v Itálii.

Program byl zahájen v Bologni v tréninkové restauraci „Le Torri“, kde probíhala konstruktivní diskuse formou World café, kterou organizovala Scuola Centrale formazione, která již 40 let působí v oblasti odborného vzdělávání a zahrnuje 43 vzdělávacích institucí v 11 italských regionech.

Další den byl věnován návštěvě sociálních podniků v regionu Emilia Romagna. Podnik Paolo Babini ve městě Forli zajišťuje ubytování svobodným matkám, výchovu sirotků a dětí vězeňkyň, volnočasové aktivity pro dospívající děti a také nově pomáhá se startem do života mladým mezi 19 až 25 rokem. Na poslední činnost získávají peníze z vlastní činnosti. Podnik disponuje tréninkovými pracovními místy ve službách (catering, obchod, ubytování).

Druhé skupině bylo představeno sociální družstvo CILS, které bylo založeno před 40 lety a k dnešnímu dni zaměstnává kolem 400 zaměstnanců. Organizace vznikla na podporu integrace osob se zdravotním postižením a nabízí jim zaměstnání, které splňuje jejich očekávání v seberealizace, tak i v oblasti finančního ohodnocení.

Posledním sociálním podnikem byl L‘ape bianca, který zahrnoval prodejnu s recyklovanými výrobky, kavárnu a obchod s biopotravinami. Vše, co se zde prodávalo, prochází speciální kontrolou, neboť tato společnost řeší kromě sociálního dopadu také ten ekologický.

Poslední den byl věnován mezinárodnímu semináři s názvem „Sociální inovace- mezi politikou a rozvojem“ ve středověké pevnosti Bertinoro. Tento seminář byl součástí dvou evropských projektů na téma sociální mobility: "Work & Train" a "Old Challenges, New Pathways", kterého se zúčastnili koordinátoři a manažeři sociálních podniků z Itálie, Španělska, Francie, Belgie, Británie, Bulharska, Lucemburska, České republiky a Portugalska. Na stránkách Scuoly Centrale Formazione jsou tyto události také zdokumentovány. 

 

Na webových stránkách Evropské komise se objevila první srovnávací zpráva sociálního podnikání. Jedním z konzultantů byl také ředitel Centra sociálních firem Fokusu Praha Jiří Novák. Tato studie nastiňuje poprvé hlavní rysy sociálních podniků v 28 členských státech EU a ve Švýcarsku. Podle této zprávy jsou sociální podniky důležitou hnací silou, která podporuje růst začlenění a jsou klíčové v boji proti současným ekonomickým a environmentálních výzvám.
Přesto jen osm zemí (Bulharsko, Řecko, Francie, Itálie, Lucembursko, Slovinsko, Švédsko a Velká Británie) má politický rámec nastavený tak, že podporují rozvoj sociálních podniků.
Většina českých sociálních podniků jsou WISE, což znamená, že mají sociální dopad prostřednictvím svých zaměstnanců. Obvykle, počet a spokojenost činných osob, je brán jako měřítko úspěchu.

Dále zpráva udává, že současné době je v České republice slabá síť odborníků, kteří poskytují bezplatné podnikatelské poradenství pro sociální podniky. Podle respondentů, se skládá pouze z několika organizací (například People, Planet, Profit a Fokus). Vládní podpora v této oblasti se skládá z malé skupiny konzultantů, což nestačí k pokrytí potřeby. Více o shrnutí výsledků a jednotlivé národní studie jsou k dispozici zde.

Dne 20. 11. 2014 byla odeslána stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a Radě České televize na nevyvážené informování o tragédii ve Žďáru nad Sázavou. Znění stížnosti najdete zde

Fokus – sdružení pro péči o duševně nemocné zapojil do nového projektu na podporu lidí s duševním onemocněním a reformy psychiatrické péče v ČR. Fokus Praha, který se této problematice věnuje již více než 20 let, zde působí jako odborný spolupracovník. Tato iniciativa se snaží mapovat situaci lidí s duševním onemocněním v ČR i v zahraničí, dále vzniká dokumentární film, běží cyklus odborných přednášek pro zaměstnavatele a probíhají nejrůznější kulturní akce jako je divadlo a taneční či hudební představení.

Paralelní životy se také zasazují o zavedení účinných nástrojů a legislativních změn, které by přispěli k modernizaci přístupu k psychiatrické péči a také spustí mediální kampaň cílenou na destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Hlavním koordinátorem projektu je občanské sdružení Art Movement. K projektu dále přispívají další sdružení a organizace z ČR, Anglie, Švédska a Itálie. Více o projektu si lze přečíst zde