Pro lidi s duševním onemocněním je nalezení a udržení vhodného zaměstnání důležitým faktorem spokojeného života. Zaměstnání adekvátní dosaženému vzdělání, schopnostem i aktuálnímu zdravotnímu stavu pomáhá v udržení životního standardu a je zároveň důležitým prostředkem pro udržení sociálních vazeb a kontaktů lidí.

Studie prokazují, že velké procento lidí s duševním onemocněním i přes omezení, která tato nemoc přináší, je schopno pracovat. Na otevřeném trhu práce někdy ale potřebují určitou míru podpory. A to nejen při hledání vhodného pracovního místa, ale i při udržení stálého zaměstnání.

Naší prioritou je pomoci nalézt pracovní uplatnění v běžných podmínkách. V případě, že se toto nedaří, nabízíme přípravu, trénink, diagnostiku a vzdělávání adekvátní potřebám těchto uchazečů. K tomu slouží dočasná tréninková místa, pracovně-rehabilitační programy a  vzdělávací kurzy.

I přímo v našich organizacích zaměstnáváme mnoho lidí se zkušeností s duševním onemocněním a jsme tak příkladem dobré praxe v ČR.

Další alternativou pro ty, kdo dlouhodobě hledají pracovní místo, je zaměstnání v sociálních firmách.

 

Sociální firmy

 

Fokus je průkopníkem a významným propagátorem sociálního podnikání. Naši členové provozují celou řadu sociálních firem, jako jsou prádelny, kavárny, gastropodniky, zahradní a údržbářské dílny, penziony, obchůdky různého druhu a zaměření, přičemž jsme inspirací a partnery mnohých jiných organizací.

Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt,  který vytváří pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na volném trhu práce. Sociální firma vytváří pro své zaměstnance bezpečné pracovní prostředí, zajišťuje jejich odborné vedení, případnou psychosociální podporu a rovné podmínky s ostatními zaměstnanci. Střešní organizací pro sociální podnikání v ČR je TESSEA - tematická síť pro sociální ekonomiku.