Evropská osvětová kampaň propojuje duševní zdraví se sportem a pohybovými aktivitami

LIFE IS LIKE A BIKE - ŽIVOT JE JAKO JÍZDA NA KOLE  

  Life is Like a Bike video

„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi rovnováhu, musíte se pohybovat,“ Albert Einstein kombinuje v jedné větě zákony fyziky se životním postojem.  Je to další zdroj inspirace pro holistický přístup k duševnímu zdraví díky aktivnímu životu, díky pozitivnímu vlivu, který sport a fyzické aktivity mají na naši každodenní náladu a duševní rovnováhu.  

Kampaň “Life is like a bike” je založena na výsledcích evropského výzkumu mezi organizacemi i jedinci, který se zabýval jejich zkušenostmi a názory na vliv fyzických aktivit a sportu na  duševní zdraví.  

Výzkumným nástojem byl speciálně navržený dotazník pro sportovní organizace, poskytovatele služeb v oblasti duševního zdaví a obecnou populaci.  Výzkum běžel dva měsíce (říjen – listopad 2017) a zúčastnilo se ho 2 656 respondentů z 12 evropských zemí.

Výsledky průzkumu (ke stažení ZDE) jednoznačně potvrdily pozitivní vztah mezi sportem a fyzickými aktivitami a duševním zdraví, zároveň ukázaly nedostatek motivace i hlubokých znalostí respondentů.  Na základě toho vznikla kampaň „Life is Like a Bike“ – „ Život je jako jízda na kole“, která má nejen informativní, ale i motivační povahu. Chceme poskytnout argumenty a informace těm, kteří doposud nepřijali za svůj aktivní život a zároveň podpořit ty, kteří takto každodenně žijí.

Mezinárodního projektu MENS se účastní 17 organizací ze 12 členských států EU, přičemž všechny jsou aktivní na poli duševního zdraví nebo sportu a fyzických aktivit. Českou republiku zastupuje nezisková organizace Fokus ČR, z.s. Hlavním cílem projektu je vytvoření Evropské sítě aktivního života pro duševní zdraví zdůrazňující zásadní propojení sportu a pohybových aktivit s prevencí, léčbou a rehabilitací v oblasti duševního zdraví.

Projekt je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu Erasmus+. 

Buď v rovnováze, buď v pohybu. Život je jako jízda na kole!

Tisková zpráva ke kampani Life is Like a Bike ZDE.
Videospot Life is Like a Bike v ČJ ZDE.
Videospot Život je jako jízda na kole ZDE.
Plakát kampaně Life i s Like a Bike v ČJ ZDE.
Roll - up banner Life is Like a Bike v ČJ ZDE.
Videzáznam ze zahájení Osmička CUP v rámci kampaně Life is Like a Bike ZDE.