TDZ 2023

 

 

Stejně jako každý podzim, tak i letos od 10. září do 10. října  bude probíhat po celé České republice řada akcí v rámci osvětové kampaně Týdny pro duševní zdraví. Množství kulturních akcí, happeningů,  diskuzí, kulatých stolů a workshopů i dnů otevřených dveří bude vrcholit 10.října, který je Světovým dnem duševního zdraví. Letošním tématem tohoto svátku, vybraným Světovou federací pro duševní zdraví (WFMH), je nadmíru důležité motto: "„Duševní zdraví je všeobecným lidským právem“

Sledujte www.tdz.cz, kde jsou postupně zveřejňovány pozvánky na všechny akce v rámci kampaně. Ke kampani jsou srdečně zvány i další organizace a neziskovky, které podporují duševní zdraví a upozorňují na stigmatizaci lidí se zkušeností s duševním onemocněním.