Druhé setkání projektu M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2017 v Praze. Cílem projektu je vyvinout na evropské úrovni silné institucionální postupy pro specifický přínos sportu a tělesného cvičení k prevenci, terapii a rehabilitaci duševních onemocnění.

Během dvoudenního setkání představilo 39 zástupců 17 partnerských organizací ze 12 zemí, včetně Fokusu ČR, již úspěšně realizované fáze projektu. Dále jsme probrali průběh probíhajících úkolů a naplánovali nadcházející  kroky.  Před sebou máme například celoevropskou mediální kampaň ke zvýšení povědomí významu pohybových aktivit pro duševní zdraví. Podařilo se také položit základní kámen nově vznikající asociaci  Evropská sít aktivního života pro duševní zdraví, která má mezinárodní označení ENALMH.  Fokus ČR je v této představenstvu asociace zastoupený Janem Drobným. 

Velký dík patří týmu Dům u Libuše Fokusu Praha, který připravil výborný catering s vynikajícím servisem. Byli jsme hrdí na to, že můžeme představit dobrou praxi a příklad sociální rehabilitační práce na mezinárodní úrovni.

 

DSCN3938

 

  DSCN3905     DSCN3940