AKS a FOKUS ČR vydávají u příležitosti blížícího se Světového dne pro duševní zdraví (10.10.) odmítavé prohlášení ke Stanovisku APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s.), NRZP (Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s.) a RS (Rady seniorů ČR, z.s.)  k deinstitucionalizaci v ČR. Obě organizace se tímto zároveň připojují k reakci Jednoty pro deinstitucionalizaci (www.jdicz.eu)

Světový den duševního zdraví připadá každoročně na 10. října. Tradice se zrodila v roce 1992 jako jedna z aktivit Světové  federace pro duševní zdraví (World Federation for Mental Health WFMH).  Hlavním tématem Světového dne duševního zdraví v roce 2020 je: "Duševní zdraví pro všechny / Větší investice - Lepší přístup / Všichni, Všude". V materiálech vydaných k tomuto dni se mj. hovoří i o potřebě deinstitucionalizace péče! (https://wfmh.global/world-mental-health-day-2020/)   

Celé znění Stanoviska ZDE.