Mezinárodní projekt M.E.N.S. (Mental European Network of Sport Events) spojuje téma sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví.  Ačkoliv jsou pozitivní účinky pohybu na duševní zdraví již mnohokrát prokázané výzkumem i praxí, stále jsou lidé s problémy s duševním zdravím v přístupu ke sportu často znevýhodňováni či diskriminováni.  M.E.N.S.  si klade za cíl tuto situaci změnit. Součástí projektu je vytvoření evropské sítě organizací, která bude na evropské úrovni prosazovat myšlenku propojení sportu, pohybových aktivit a duševního zdraví. Kromě společné spolupráce zúčastněných organizací budou v rámci projektu vytvořeny konzultační materiály a proběhne kampaň, která na tuto problematiku  upozorní.  Projekt je realizován v období 1.1.2017 - 30.6.2018 a je spolufinancován z EU programu Erasmus+. Prezentaci celého projektu v kostce naleznete ZDE a webové stránky projektu na www.mensproject.eu.